Vill du växa med oss?

Lediga Jobb

Vi kan fastigheter

CBRE har bredare och djupare kompetens än något annat företag, och är den världsledande organisationen för heltäckande fastighetstjänster och investeringar. Med mer än 90 000 anställda och cirka 480 kontor globalt (exklusive filialer) är nu CBRE är ett världsledande konsultföretag inom fastigheter men vi stannar inte här. Vi har fullt fokus framåt med både global, regional, men framförallt lokal tillväxt.


Med oss har du möjlighet att utvecklas

CBRE GWS Sweden är i en stor utvecklings-och expansionsfas. CBRE är ett företag som vill bidra till utveckling inom de områden vi verkar inom och även till att våra medarbetare får del i denna utveckling, vilket blir en naturlig del i och med att vi är i en stor tillväxtfas vilket möjliggör interna karriärmöjligheter och således utveckling för och av våra medarbetare. I och med att vi arbetar tätt ihop med våra kunder/partners och de områden de verkar inom såsom life-science, industri och datacenter så blir vi också delaktiga i deras utveckling. Vi har kunder/partners som ligger i framkant inom sin respektive bransch.

Vi ligger i framkant

Tack vare vår geografiska spridning och den bredd i de branscher vi verkar inom, så blir vi en viktig del i den förändringshastighet som sker i de organisationer vi erbjuder Faclility Management tjänster inom. Speciellt inom områden som teknik, innovation och inte minst digitaliseringen. Våra medarbetare är i frontlinjen i denna omställning och det/dem är en del av vårt DNA!

Teamkänsla med stor möjlighet till inflytande

När vi frågar våra medarbetare vad de tycker allra bäst om i sitt arbete på CBRE är det många som väljer den starka teamkänslan som skapas. Vi vill också uppmuntra våra medarbetare att ge oss input och idéer kring vad vi kan göra för att hela tiden erbjuda det där lilla extra och ge utrymme för innovation och nytänkande i alla delar av vår verksamhet. Vi har givetvis utmaningar som alla andra företag har. Vi försöker dock skapa en kultur där vi fokuserar på lösningen snarare än att grotta ner oss i problemet. Vi tror att det gör att våra medarbetare får en större chans till att påverka och även tycka att deras arbete är än mer värdefullt.